Samen werken aan een krachtige binnenstad

Om aan alle doelen te kunnen werken hebben Vaart in Assen en de gemeente een akkoord met elkaar gesloten. Vanuit een jaarlijks gezamenlijk op te stellen Werkplan werken we samen aan een krachtige en bruisende binnenstad. De gemeente pakt daarbij het publieke deel van het plan op, zoals het inrichten van de straten als het gaat om bankjes, bestrating, verlichting en speeltoestellen, eventuele verkeersmaatregelen en initiatieven als het TT Circuitje op het Koopmansplein. Vaart in Assen heeft vooral focus op het creëren van nog meer ‘reuring in de stad’, werken aan gastvrijheid, organiseren en vooral stimuleren van stadsbrede evenementen en het versterken van de onderlinge verbinding tussen de ondernemers in de binnenstad.   

Binnenstadsvisie en Jaarplan

In 2017 hebben we een binnenstadvisie opgesteld, deze is in 2021 doorontwikkeld tot een nieuwe binnenstadsvisie, in een interactief proces met gemeente, ondernemers, eigenaren en culturele organisaties in de binnenstad. Vaart in Assen gaat samen met alle betrokken partijen en de gemeente aan de slag om deze visie tot uitvoering te brengen. 
Voor 2022 heeft Vaart in Assen een jaarplan opgesteld. Beide documenten kun je inzien door op de button te klikken.