Op zoek naar Drents DNA

Op zoek naar het DNA van Assen


Assen staat voor een ingrijpende transformatie van de binnenstad. Het winkelhart verandert in een centrum waar gewoond, gewerkt en beleefd wordt. Daarbij willen we de huidige kwaliteiten die ons Drents DNA vormen, versterken.


Begin 2022 riep binnenstadsorganisatie Vaart in Assen ontwerpers en beeldend kunstenaars op om hun creativiteit en denkkracht in te zetten om in een open ontwerpproces te ontdekken wat het Drentse DNA is. 

De kunstenaars en ontwerpers zijn opnieuw naar de stad gaan kijken en hebben heden, verleden, toekomst, stad en omgeving bij elkaar gebracht. Uiteindelijk kwamen er 6 meer tastbare concepten uit die verder zijn uitgewerkt voor 2 specifieke locaties.  

Een van die concepten richt zich op de informele ontmoeting en de menselijke maat en daarmee creëren we sociale meerwaarde. Het sluit meer aan bij ons verleden waarin ontmoeting belangrijker was. Lees meer over deze eerste ontwikkelingen in het proces om te komen tot het Drents DNA in bijgevoegd artikel


In een vervolgonderzoek wil de gemeente in samenwerking met partners en ontwerpers kijken hoe invulling kan worden gegeven aan wonen en ontmoeten in de binnenstad en hoe het Drents DNA goed tot leven te laten komen.

Stadsgids Assen
Vorige

Stadsgids Assen

Laat een reactie achter
De Stadsgids Assen is klaar! Bij de VVV, diverse ...
Lees Verder
BIZ plan Assen
Volgende

BIZ plan Assen

Laat een reactie achter
Elke dag bent u als ondernemer betrokken bij uw on...
Lees Verder